Handlingsprogram

”En hoppfull framtid för Köping – nu växlar vi över till ett nytt spår” är det lokala handlingsprogrammet för Moderata Samlingspartiet i Köpings kommun för perioden 2019-2022. Här har vi fokuserat på ett antal konkreta frågor som direkt berör Köping och köpingsborna. I alla övriga och övergripande frågor hänvisar till Moderata Samlingspartiets handlingsprogram på regional- och nationell nivå.


Tappade uppkopplingen